Exponáty

FPEDAS – Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
VÚVB - Výskumný ústav vysokohorskej biológie

Vidíme sa v sobotu 28.9.2019!

Areál Žilinskej univerzity v Žiline, Univerzitná 1, 01026 Žilina
v čase od 10:00 do 18:00.

Zobraziť v Google Maps