LaboratóriáFPEDAS – Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
FEIT – Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
Krajina vĺn
budova AB – CO-kryt


FRI – Fakulta riadenia a informatiky
Ako funguje 3D tlač
budova AF, Aula 2


FHV – Fakulta humanitných vied
Laboratórium ochrany písomného dedičstva - Aj Guttenberg by závidel...
budova AC 017 + budova AC 019
1. informácia o odbornej knižnici CEPS
2. ukážka testovania pevnosti papiera (hrúbka papiera, dvojohyby, prieraz papiera)
3. ukážka historických a súčasných knižných väzieb
4. meranie farebnosti látok (Spectrodens-SPDE)
5. mikroskopická analýza povrchov niektorých materiálov na stereo mikroskope
6. ukážka testov životnosti farebnej fotografie
7. ukážka moderného prístupu k hodnoteniu preventívnej ochrany niektorých materiálov
Kreatívne štúdio
budova AC – CO kryt


UVP – Univerzitný vedecký park
Huawei Safe City Lab
budova VA 0.07
Laboratórium priemyselnej robotiky
budova VB -1.05 (suterén)


VÚVB - Výskumný ústav vysokohorskej biológie

Vidíme sa v sobotu 28.9.2019!

Areál Žilinskej univerzity v Žiline, Univerzitná 1, 01026 Žilina
v čase od 10:00 do 18:00.

Zobraziť v Google Maps