Tombola

Pokiaľ chceš vyhrať zaujímavé ceny od fakúlt UNIZA, stačí:

Tombolový lístok
zaniesť na INFOPOINT

Infopoint nájdeš v budove AC
Miesto žrebovania tomboly - Hlavný stage - 15:30

Ceny do tomboly venovali fakulty UNIZA.

Vidíme sa v sobotu 28.9.2019!

Areál Žilinskej univerzity v Žiline, Univerzitná 1, 01026 Žilina
v čase od 10:00 do 18:00.

Zobraziť v Google Maps